Integración de MYRAbot en moveIt! (gazebo+moveIt!)

From robotica.unileon.es
Revision as of 16:29, 18 February 2014 by Fernando (talk | contribs) (Created page with " < volver a principal ==Instalación de moveIt!== ==Configuración de MYRAbot en moveIt!== ===Asistente de configuración=== ===Integración de co...")

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

< volver a principal

Instalación de moveIt!

Configuración de MYRAbot en moveIt!

Asistente de configuración

Integración de controladores del brazo

Integración de sensores de percepción

< volver a principal